Descriere i-Derma.ro
Politica de confidentialitate
Politica de confidentialitate

Politica de Confidentialitate

Clinica noastra considera ca este important sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastra.

Prezenta Politica de Confidentialitate are rolul de a va informa cu privire la modul in care prelucram, respectiv colectam, utilizam, facem schimb de si protejam datele dumneavoastra cu caracter personal, atunci cand utilizati produsele si serviciile noastre, site-ul nostru, precum si atunci cand interactionati in orice modalitate cu noi.

Principiile ce guverneaza prelucrarea datelor cu caracter personal  

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face cu respectarea urmatoarelor principii aplicabile potrivit prevederilor legale:

 • Colectarea datelor dumneavoastra se va face numai in scopurile specificate, explicite si legitime si nu vor fi prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

 • Datele vor fi prelucrate în mod legal, echitabil si transparent.

 • Datele prelucrate sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

 • Datele nu vor fi procesate catre terti intr-o maniera incompatibila cu acele scopuri. 

 • Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate. 

 • Procesarea datelor dumneavoastra se va face intr-o maniera legala, corecta si transparenta. 

 • Toate datele dumneavoastra vor fi pastrate confidential si stocate intr-o maniera ce asigura securitatea necesara. 

 • Datele dumneavoastra nu vor fi distribuite persoanelor terte decat in cazul in care acest lucru este necesar in scopul oferirii de servicii conform acordurilor sau potrivit unor obligatii legale care ne incumba.                              

 • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea si stergerea acestora, impotrivirea sau restrictionarea de la procesarea datelor, cat si de la dreptul de portabilitate al datelor. 

Ce sunt datele cu caracter personal

Date cu caracter personal reprezinta orice informatie care poate fi legata de o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana vizata).  

Datele personale includ toate tipurile de informatii directe sau indirecte (si anume utilizate in legatura cu alte date) ce se refera la persoana vizata, cum ar fi nume, data de nastere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, inclusiv categorii speciale de date cu caracter personal care constau in date ce dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate si prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, de date privind sanatatea sau de date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice.

Datele cu caracter personal prelucrate

Categoriile de Date cu caracter personal cu privire la dumneavoastra pe care le prelucram si modul in care le prelucram pot varia in functie de produsele si serviciile pe care le utilizati si la care subscrieti, modul in care utilizati produsele, serviciile si site-ul nostru si modul in care ati interactionat cu noi. Datele pe care le colectam pot include urmatoarele:

 • Informatii directe sau indirecte (si anume utilizate in legatura cu alte date) ce se refera la persoana fizica subiect, cum ar fi: numele si prenumele, adresa de e-mail, adresa postala, numarul de telefon mobil sau fix si alte date de contact similare necesare realizarii contactului cu dumneavostra;

 • Categorii speciale de date cu caracter personal, precum date privind sanatatea, date genetice, date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, date privind viata sexuala sau orientarea sexuala, in vederea prestarii serviciilor specifice catre dumneavoastra, precum si pentru indeplinirea cerintelor de raportari si controale, decontari ale serviciilor prestate potrivit legislatiei aplicabile;

 • Date de logare pentru accesarea contului dumneavoastra;

 • Date despre achizitiile dumneavostra in legatura cu produsele si serviciile noastre;

 • Informatii despre utilizarea de catre dumneavostra a site-ului si/sau a aplicatiei noastre - date despre dispozitivul dumneavoastra si despre modul in care dumneavoastra si dispozitivul interactionati cu produsele noastre; date despre dispozitivul si reteaua pe care le utilizati pentru a va conecta la produsele noastre.

 • Comunicatiile pe care le faceti cu noi sau pe care le directionati catre noi prin scrisori, e-mailuri, servicii de chat, apeluri si retele de socializare.

Prelucarea datelor cu caracter personal se face in scopuri determinate, explicite si legitime

Colectam, utilizam si divulgam datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 1. Pentru analizarea conformitatii pregatirii dumneavoastra cu cerintele postului, in situatia in care prelucrarea datelor se face in urma receptionarii unui CV din partea dumneavoastra;

 2. Pentru contactarea dumneavoastra in vederea desfasurarii unui interviu pentru ocuparea unui post;

 3. Daca v-ati dat consimtamantul in acest sens, pentru a va pastra CV-ul si a va contacta pentru recrutari viitoare;

 4. Pentru prestarea serviciilor noastre: 

 • Pentru a va furniza produsele sau serviciile relevante, precum si pentru a va contacta cu mesaje privind modificari ale produselor sau serviciilor;

 • Pentru a va factura pentru utilizarea serviciilor noastre sau pentru a va retrage suma corespunzatoare din credit;

 • Pentru a va contacta in cazul in care datele de facturare pe care ni le-ati furnizat sunt pe cale sa expire sau nu putem incasa plata;

 • Pentru a raspunde la orice intrebari sau preocupari pe care le puteti avea in legatura cu produsele si serviciile noastre;

 • Pentru a va furniza informatii la zi in legatura cu serviciile si produsele noastre;

 • Pentru a gestiona relatia noastra cu dumneavoastra ca si client si pentru a ne imbunatati serviciile si experienta dumneavoastra cu noi;

 • In vederea procesarii comenzilor plasate sau pentru orice alte obiective planificate in relatia cu dumneavoastra;

 • evidenta electronica a clientilor, necesara pentru efectuarea programarilor, efectuarea raportarilor prevazute de lege catre autoritatile competente, evidenta serviciilor prestate.

e)    Daca v-ati dat consimtamantul in acest sens, in scop de marketing, pentru:

 • transmiterea de comunicari periodice cu privire la serviciile noastre, imbunatatiri aduse acestora, oferte sau campanii promotionale;

 • verificarea identitatii, evaluarea nevoilor dvs. si furnizarea de recomandari cu privire la ce tipuri de servicii se potrivesc cel mai bine nevoilor dvs.; 

f)    In plus, va putem prelucra datele cu caracter personal in vederea satisfacerii unor interese legitime precum:

 • prevenirea, detectarea si investigarea infractiunilor, inclusiv frauda si spalarea de bani sau finantarea actelor de terorism, precum si analizarea si gestionarea riscurilor comerciale;

 • gestionarea si pregatirea rapoartelor in scopuri interne, solicitarea de feedback sau participarea la sondaje, precum si efectuarea de cercetari si/sau analize in scopuri statistice sau in alte scopuri, astfel incat sa ne putem stabili serviciile, sa intelegem comportamentul clientilor, preferintele si tendintele pietei si sa putem revizui, dezvolta si imbunatati calitatea produselor si a serviciilor noastre.

Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul in care au fost colectate si vom stoca datele doar atat cat este necesar pentru scopurile mentionate.

Accesul la datele personale este strict limitat personalului nostru si colaboratorilor nostri care detin autorizatia necesara si nevoia clar definita pentru utilizarea datelor. 

Divulgarea datelor cu caracter personal altor terte parti

Cu respectarea prevederilor legale aplicabile, datele dvs. cu caracter personal pot fi furnizate, pentru scopurile indicate mai sus (dupa caz), in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, urmatoarelor entitati sau terte parti din Romania sau din Spatiul Economic European:

 • agenti, contractori sau furnizori de servicii care asigura servicii operationale, precum servicii de curierat, telecomunicatii, IT, plati, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigatii aferente asistentei pentru clienti sau alte servicii catre noi (de exemplu: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, furnizori de servicii in IT, sau alte servicii similare);

 • vanzatori sau furnizori terti in legatura cu promotiile si serviciile oferite de noi;

 • consilieri profesionisti, precum avocati;

Cu exceptia cazului in care legea prevede altfel, nu vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in afara Spatiului Economic European. Masuri de protectie determinate vor fi implementate in situatia unui astfel de transfer, iar dumneavoastra veti fi notificati in consecinta.

Securitatea procesarii

Depunem toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.

In timp ce ne straduim sa va protejam datele cu caracter personal, nu putem sa ne asumam raspunderea si nici sa asiguram securitatea informatiilor pe care le transmiteti prin internet si va indemnam sa luati toate masurile de precautie pentru a va proteja datele cu caracter personal atunci cand utilizati astfel de platforme. Va recomandam sa va schimbati des parolele, sa utilizati o combinatie de litere si cifre si sa va asigurati ca utilizati un browser securizat.

Drepturile Dumneavoastra

Cu exceptia cazului in care legea prevede altfel, aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal:

 1. De a solicita informatii privind detinerea de date personale despre dumneavoastra si, daca da, despre ce informatii este vorba si de ce le detinem/folosim. 

 2. De a solicita accesul la datele dumneavoastra personale prelucrate de noi.

 3. De a solicita rectificarea datelor personale pe care le detinem in legatura cu dumneavoastra.

 4. De a solicita stergerea datelor dumneavoastra personale detinute de noi. 

 5. De a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra personale in cazul in care ne bazam pe un interes legitim (sau pe cel ale unei terte parti) si exista ceva despre situatia dumneavoastra specifica care va face sa doriti sa obiectati asupra prelucrarii pe acest motiv. De asemenea, aveti dreptul sa faceti obiectii in cazul in care prelucram datele dumneavoastra personale in scopuri de marketing direct.

 6. De a va opune cu privire la luarea automata a deciziilor, inclusiv analiza profilului, respectiv sa nu faceti obiectul niciunei decizii automate ca urmare a utilizarii informatiilor dumneavoastra cu caracter personal sau a analizei profilului dumneavoastra.

 7. De a solicita restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal.  

 8. De a solicita transferul datelor dumneavoastra cu caracter personal intr-o forma electronica si structurata catre dumneavoastra sau catre o alta parte - dreptul la „portabilitatea datelor”. 

 9. De a va retrage consimtamantul in orice moment in ceea ce priveste datele dumneavoastra cu caracter personal care sunt prelucrate de noi in baza consimtamantului dumneavoastra.    

 10. Dreptul de a inainta o plangere la autoritatea de supraveghere (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal).

Aceste drepturi pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, care va cuprinde solicitarile formulate si motivele acestora, catre noi la sediul nostru din Str. Grozesti Nr. 43, Constanta, Romania sau electronic la adresa de e-mail: contact@novaderm.ro.

Nu va trebui sa platiti o taxa pentru a va accesa informatiile personale (sau pentru a va exercita oricare dintre celelalte drepturi). Cu toate acestea, este posibil sa percepem o taxa rezonabila daca solicitarea dvs. de acces este evident nefondata sau exagerata. De asemenea, putem refuza sa dam curs cererii in astfel de situatii.

Consimtamantul exprimat va ramane valabil pana la retragerea lui de catre dumneavoastra.

Odata ce v-ati exprimat in scris dezacordul, datele dumneavostra personale nu vor mai fi procesate si se vor lua masurile corespunzatoare pentru stergerea oricaror inregistrari cu datele dumneavoastra cu caracter personal.

Consimtamantul poate fi retras oricand, in mod gratuit, adresand direct cererea dumneavoastra in scris pe email la adresa contact@novaderm.ro